elamalle

Elämälle ry vuosikokous 15.5.2018 klo 17.00

Paikka: Naistenklinikka Haartmaninkatu 2, 00029 Helsinki,
pieni luentosali 3 krs

Aika: 15.5.2018 klo 17.00

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3.  Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastuskertomus
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
 7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus
 8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 9. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa
 10. Käsitellään muut asiat
 11. Ilmoitusasiat
 12. Kokouksen päättäminen

 

Lämpimästi tervetuloa Elämälle ry hallitus