Naisten-ja-perheiden-parhaaksi

Elämälle ry on perustettu vuonna 2017. Elämälle ry on suomalainen yhdistys, jonka tehtävänä on tukea synnytys- ja naistentautiopin tutkimusta Suomessa. Tuotto ohjataan synnytysten, lapsettomuuden, raskaudenehkäisyn ja naistentautien tutkimukseen.

Tukiyhdityksen_perustaminen

Elämälle ry perustamiskokoukseen osallistujat 28.2.2017.

Takarivi: Merva Hämäläinen, Juha Mäkinen, Päivi Grönqvist, Minna Jacobson, Saara Hollis,
Tanja Kumpuniemi, Jaana Salo, Aleksi Kumpuniemi
Eturivi: Päivi Pakarinen, Riitta Sittnikow, Irma Kantola, Helena Vänttinen, Terttu Penttinen, Lotta Kumpuniemi

Tutkimuksen tukemiseksi Elämälle ry voi saada lahjoituksia ja tukea.
Yhdistyksen tarkoituksena ei ole taloudellisen voiton tavoitteleminen.

Yhdistyksen tärkeää toimintaa on

  • tiedottaa naistentautien ja synnytyksien ajankohtaisista asioista
  • tehdä terveys- ja sosiaalipoliittisia aloitteita
  • järjestää esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia
  • harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa
  • kerätä varoja tutkimuksen tukemiseksi
  • omistaa ja hallita irtainta ja kiinteää omaisuutta

 

Linkki yhdistyksen sääntöihin.

HALLITUS

Elämälle ry hallituksen jäsenillä on yhteinen päämäärä:
tukea naistentautien ja synnytysten tutkimusta naisten ja perheiden parhaaksi.

Päivi-Pakarinen
Päivi Pakarinen

Puheenjohtaja,
LKT, Erikoislääkäri, Gynekologinen onkologia. Työssä yksityissektorilla.

Meistä jokainen tarvitsee joskus hoitoa. Ja tutkimusta tarvitaan hoitojen kehittämiseksi yhä tehokkaimmiksi ja turvallisimmiksi.

Päivi-Grönqvist
Päivi Grönqvist

Hallituksen jäsen
Eurokangas Oy:n kehitysjohtaja

Elämälle ry:n mahdollistamaa tietoa ja suomalaista tutkimusta tarvitaan, jotta me naiset osaisimme elää terveellisesti ja tietää oikeista valinnoista läpi elämämme.

Ansa-AitoKallio-Tallberg
Ansa Aitokallio-Tallberg

Hallituksen jäsen
erikoislääkäri, perinatologi,
HYKS Naistenklinikka

Jotta yhä useampi potilas saisi hyvää, asianmukaista hoitoa, tarvitaan tutkimusta ja tutkimus tarvitsee resursseja.

Tuomo-Tarvainen
Tuomo Tarvainen

Hallituksen jäsen,
DI, Business Manager, Paketti- ja verkkokauppa, Posti Group Oyj

Elämälle hanke tarjoaa merkittävän ja innostavan väylän tukea tärkeää alaa, joka koskettaa suoraan tai välillisesti meitä kaikkia.

Lotta-Kumpulainen
Lotta Kumpuniemi

Varapuheenjohtaja,
Asianajaja, Asianajotoimisto Bird & Bird Oy

Jo pari-kolmekymppisillä on lapsettomuutta ja sairauksia, jotka tarvitsevat lisää tutkimusta. Nämä asiat kiinnostavat minua myös työoikeuden näkökulmasta, eli miten tutkimustuloksilla voidaan vaikuttaa naisten hyvinvointiin työelämässä.

Seija-Grenman
Seija Grénman

Hallituksen jäsen,
Professori emerita Naistenklinikka TYKS

Alamme tutkimus tarvitsee resursseja − monta tärkeää kysymystä odottaa vielä vastausta!

Jaana-Salo
Jaana Salo

Hallituksen jäsen,
MBA

Kohdunkaulansyövän sairastaneena ja sen jälkeen kolme lasta saaneena haluan ehdottomasti olla mukana tukemassa tutkimusta, joka mahdollistaa nämä onnelliset tarinat.

Merva-Hämäläinen
Merva Hämäläinen

Hallituksen jäsen,
Lakimies, Tutkija, oik.tiet.tdk., HY

Mielestäni on tärkeää olla mukana edistämässä tutkimusta ja lisäämässä tietoa synnytys- ja naistentautiopin alalta.