Pakastealkiohoitojen ennusteeseen vaikuttavat tekijät

Pakastealkiosiirroilla on keskeinen rooli hoidettaessa tahatonta lapsettomuutta koeputkihoidolla. Vaikka merkittävä osa hoidoista päätyy terveen lapsen syntymään, on tärkeä pyrkiä optimoimaan hoitojen tuloksia huomioiden hoitomenetelmien turvallisuus. Keinoalkuisissa raskauksissa esiintyy hiukan tavanomaista enemmän monotsygoottisia kaksosraskauksia ja lasten synnynnäisiä epämuodostumia. Syy näiden riskien lisääntymiseen on epäselvä. Koeputkihoidon yhteydessä saaduista alkioista osa on monitumaisia ja perinteisesti näiden siirtoon ja pakastukseen on suhtauduttu kriittisesti. On kuitenkin viitteitä, että ilmiö voi olla ohimenevä ja monitumaiset alkiot voivat tuottaa terveitä lapsia.

Pakastealkionsiirroissa kohdun limakalvo pyritään synkronoimaan siirrettävän alkion ikää vastaavaksi. Pakastealkionsiirto ajoitetaan joko naisen omaan ovulatoriseen kuukautiskiertoon tai hormonaalisesti ohjattuun kiertoon.  Pakastealkionsiirroissa käytetään keltarauhashormonia luteaalivaiheen tukena. Koeputki- lahjamunasoluhoidoissa tavanomaisen luteaalituen rinnalle lisätyn GnRH-analogin on raportoitu parantavan hoitotuloksia. GnRH-analogin kerta-annos ajoitetaan oletettuun alkion kiinnittymisajankohtaan, kun alkion laskennallinen ikä on kuusi vuorokautta. Tietoa GnRH-analogi -tuen vaikutuksista pakastealkiosiirtojen yhteydessä on rajoitetusti.

Tutkimuksessani pyritään selvittämään monitumaisten alkioiden yleisyyttä alkiopakastuksen jälkeen, monitumaisuuden ilmaantuvuuteen vaikuttavia tekijöitä sekä monitumaisilla pakastealkioilla tehtyjen hoitojen raskaustuloksia ja syntyneiden lasten terveyttä. Lisäksi tutkimuksen kohteena on perinteisen luteaalituen rinnalle kerta-annoksena annettavan lyhytvaikutteisen GnRH-analogin vaikutus raskaustuloksiin sekä ovulatoriseen kiertoon tehtävissä että hormonaalisesti ohjatuissa pakastealkionsiirroissa. Väitöskirjan neljä osatyötä on hyväksytty julkaistavaksi ja väitös on suunniteltu tapahtuvan keväällä 2019.