Vaihdevuosi-iän hormonihoidon vaikutus sydän- ja verisuonisairauksien riskiin

Vaihdevuosioireet ovat yleinen naisten elämänlaatua heikentävä vaiva, ja oireet kestävät usein vuosien ajan. Estrogeenivalmisteet ovat tehokas oireita lievittävä hoito. Sydän- ja verisuonisairauksien ilmaantuvuus kasvaa huomattavasti vaihdevuosi-iän jälkeen kehon estrogeenipitoisuuden laskiessa. Sydän- ja verisuonisairaudet aiheuttavat maailmanlaajuisesti merkittävän osan naisten kuolemista. Erityisesti pre-eklampsian sairastaneilla naisilla on kohonnut riski sydän- ja verisuonisairauksille myöhemmällä iällä. Toisaalta pre-eklampsian sairastaneet naiset kärsivät vaihdevuosioireista useammin kuin ne, jotka eivät ole raskausaikana sairastaneet pre-eklampsiaa.

Väitöskirjatutkimukseni tavoitteena on selvittää vaihdevuosi-iän hormonihoidon vaikutusta sydän- ja verisuonisairauksien riskiin suomalaisilla naisilla. Tutkimuksen ensimmäisessä osatyössä arvioitiin hormonihoidon lopettamisen vaikutusta sydäninfarktin ja aivohalvauksen aiheuttaman kuoleman riskiin. Havaitsimme että näiden päätetapahtumien riski oli kohonnut alle 60-vuotiailla naisilla vuoden ajan hormonihoidon lopettamisen jälkeen. Tulevassa rekisteritutkimuksessa tutkimme hormonihoidon käytön vaikutusta sydäninfarktin ja aivohalvauksen riskiin suomalaisilla naisilla, jotka ostivat vaihdevuosi-iän hormonihoitovalmisteita vuosina 1994-2016. Erillisenä alaryhmänä arvioimme hormonihoidon käytön vaikutusta sydäninfarkti- ja aivohalvausriskiin pre-eklampsian sairastaneilla naisilla. Kattavat väestönlaajuiset rekisterit ja tietokannat mahdollistavat rekisteritutkimuksen toteutuksen laajassa, valtakunnallisessa mittakaavassa.

Tutkimuksen odotetaan tuottavan uutta tietoa vaihdevuosi-iän hormonihoidon hyödyistä ja haitoista sydän- ja verisuonisairauksien näkökulmasta. Tutkimus voi edistää vaihdevuosioireiden tehokasta ja turvallista hoitoa tuottamalla tietoa potilaan ja lääkärin yhteisen päätöksenteon tueksi.