HEDELMÖITYSHOITOJEN MERKITYS JA KEHITYS

  • Alentunut hedelmällisyys on yleinen ongelma niin Suomessa kuin muuallakin maailmassa. Arviolta se koskettaa jopa joka kuudetta paria jossain elämän vaiheessa. Tähän on useita syitä. Yksi syy on raskauden yrittämisen ajankohdan siirtyminen yhä myöhemmäksi. Toisaalta miehen hedelmällisyys on laskenut johtuen mahdollisesti ympäristön kemikaaleista. Koeputkihedelmöityksen kehittäminen mullisti hedelmättömyyden hoidon ja tällä hetkellä valtaosalla pareista on mahdollista saada oma, biologinen lapsi. Suomessa koeputkihedelmöityshoidot aloitettiin yli 30 vuotta sitten gynekologien toimesta. Tähän mennessä useita kymmeniä tuhansia lapsia on syntynyt hoidon ansiosta.

SUOMI EDELLÄKÄVIJÄNÄ

  • Suomessa hedelmättömyyden hoito on tehokasta ja turvallista. Esimerkiksi hoitoon liittyvä monisikiöraskauden riski on saatu Suomessa selvästi alle 10 %:n tason johtuen aktiivisesta kehitystyöstä. Näin saadaan hoidon turvallisuutta lisättyä sekä äidin että lapsen kannalta. Suomessa aloitettiin ensimmäisenä maailmassa yhden alkion siirto 20 vuotta sitten. Täältä tämä hoitokäytäntö on levinnyt laajalle koko maailmassa. Suomessa  alkioiden pakastaminen on aktiivisinta maailmassa. Pakastetut alkiot voidaan hyödyntää ilman raskaita hormonihoitoja, ja näin ollen myös vähentää kustannuksia merkittävästi. Suomessa parit pääsevät nopeasti hoitoon koko maan alueella, toisin kuin useissa muissa maissa. Jokaisessa keskussairaalassa on alalle koulutettuja gynekologeja. Meillä tehdään merkittävää tutkimusta liittyen hoitomuotojen kehittämiseen ja hoidosta syntyneiden lasten terveyteen. Hoidon pitkäaikaisvaikutusten selvittäminen on olennaista potilasturvallisuuden kannalta, ja tähän tarvitaan taloudellista tukea. Hedelmöityshoidot on olennainen osa lisääntymisterveyttä. Siihen panostamalla lisätään ihmisten ja koko yhteiskunnan hyvinvointia.