Yhdistysrekisteri

Elämälle ry tukee synnytys- ja naistentautiopin tutkimusta Suomessa ja edistää naisten terveyttä. Hyväntekeväisyysjärjestö on perustettu vuonna 2017 ja sen hankkimat varat kohdistetaan synnytys- ja naistentautiopin tutkimusapurahoihin, tutkimuskohteisiin, koulutukseen ja tarpeellisiin laite -ja materiaalihankintoihin.

Elämälle ry
Rekisterinumero: 219.662
Merkitty 31.05.2017 yhdistysrekisteriin

Kotipaikka:
Helsinki

Osoite:
HYKS Naistenklinikka
Haartmaninkatu 2, 00029 Helsinki
00029 Hus