Syövän hoidot ja myös niiden ennaltaehkäisy kehittyy isoin askelin.  Esimerkiksi kohdunkaulan syöpä on PAPA –kokeen takia tullut harvinaiseksi Suomessa. Noin 160 naista maassamme sairastuu tähän syöpään vuodessa. Näistä naisista 30-40% on nuoria, hedelmällisessä iässä olevia naisia. Kohdunkaulan syöpä on virusperäinen tauti. Ihmisen papilloomavirus eli HPV infektio tietyissä olosuhteissa voi aiheuttaa syöpää. Tulevaisuudessa syöpää varmasti todetaan vähemmän ja syynä on rokote, joka torjuu virusinfektiota ja siten myös syöpää. HPV tutkimus on tärkeää syövän ennaltaehkäisyn takia, mutta myös kehittyneen syövän hoitomahdollisuutena.

KOHDUNKAULASYÖPÄ

  • Kohdunkaulasyöpä on naisten kolmanneksi yleisin syöpä maailmassa. Siihen sairastuu n. 600 000 naista ja kuolee hiukan alle 300 000 naista joka vuosi, suurin osa kehitysmaissa.  Länsimaissa kohdunkaulasyöpää on melko menestyksellisesti ehkäisty seulontaohjelmilla.  Suomi on tähän asti ollut seulontarintamalla yksi parhaista maista, mutta viimeisen 20 vuoden aikana Suomessa on kohdunkaulasyövän ilmaantuminen lisääntynyt huolestuttavasti.  Syövän ensimmäinen ilmaantumispiikki on 35-vuotiailla ja toinen 65-ikävuoden jälkeen, jolloin seulontaohjelma on jo loppunut.  Alle 40-vuotiailla suomalaisilla naisilla ilmaantuvuus on nyt yhtä korkealla tasolla kuin ennen seulontaohjelman alkua, 1960-luvun alussa.  Tämä on vakava asia, koska nykyään lapset saadaan vanhemmalla iällä, usein vasta 30 ikävuoden jälkeen. Kohdunkaulasyövän hoitona on kohdunpoisto, jolloin lapsia ei voi enää tehdä.  Myös kohdunkaulasyövän esiasteiden hoito, millä estetään itse syövän syntyä, lisää raskauden aikaisia riskejä.

KOHDUNKAULASYÖVÄN MÄÄRÄ ON LISÄÄNTYNYT

  • Syitä kohdunkaulasyövän lisääntymiseen alle 40-vuotiailla naisilla on monia. Kohdunkaulasyöpää aiheuttaa ihmisen papillomaviruksen (HPV) aiheuttama infektio. Infektoiden määrä on ollut tasaisesti nousussa viime vuosikymmenien ajan ja HPV-infektion hoitoon ei ole lääkettä. Toinen vahva riskitekijä, tupakointi, on niin ikään yleistynyt erityisesti nuorten naisten keskuudessa. Yleensä itsekseen paraneva HPV-infektio jää tupakoitsijoilla usein pitkittyneeksi. Tällöin syövän riski nousee huomattavasti tupakan lamaannuttaessa kohdunkaulan immuunipuolustusta, jolloin elimistö ei pysty tuhoamaan HPV:tä.

NYKYTILANNE KOHDUNKAULASYÖVÄN EHKÄISEMISESSÄ

  • Papa-testiin perustuva, lakisääteinen seulontaohjelmamme on myös saavuttanut suorituskykynsä rajat 20 vuotta sitten.  Seulonnan on luotettavissa tutkimuksissa osoitettu olevan melko huonotehoinen erityisesti nuoremmilla naisilla, valitettavasti.  Tämä heijastuu edellä mainittujen riskitekijöiden lisääntyessä, syöpien määrän dramaattisen kasvuna. Tarvitsemme nopeasti uuden paremman seulontamenetelmän.

TESTI, SEULONTA, ROKOTE

  • Viimeisen parin vuosikymmenen aikana, merkittävin osin myös suomalaisen tutkimuksen kautta, on kuitenkin syntynyt uusia mahdollisuuksia kohdunkaulasyövän ehkäisyyn.  HPV-testiin perustuvan seulonnan on osoitettu olevan Papa-testiä parempi löytämään syövän vahvoja esiasteita ja esiasteita hoitamalla estämme enemmän syöpiä. THL:n kokoama suomalaisten HPV- ja kohdunkaulasyöpäasiantuntijoiden ryhmä suositti jo v. 2011 siirtymään HPV-testiin seulontaohjelmassa, mutta tämä ei kuitenkaan ole vielä toteutunut. Sen sijaan mm. muissa Pohjoismaissa, Iso-Britanniassa ja Alankomaissa päätös on jo tehty ja osin toteutettu. Toinen erittäin lupaava keino ehkäistä syöpää on HPV-rokoteohjelma, joka Suomessakin, lähes viimeisenä Euroopassa, aloitettiin syksyllä 2013.  Ohjelmassa rokotetaan nuoret tytöt, koska hyvin turvallinen HPV-rokote estää HPV-infektion erittäin tehokkaasti, jos sen saa ennen altistusta HPV:lle.  Aiemmin aloitetut HPV-rokoteohjelmat ovat muualla maailmassa osoittaneet, että HPV-infektoiden ja niiden aiheuttamien syövän esiasteiden määrä on vähentynyt merkittävästi rokotetuilla. Iso ongelma Suomen rokoteohjelmassa on kuitenkin sen huono kattavuus, ollen vain 60-70% rokotettavissa ikäluokissa.  Useat tytöt ovat täten jäänet ilman suojaa ja heidän riskinsä saada vaarallinen HPV-infektio ja myöhemmin syöpä on huomattavasti rokotettuja suurempi. Koko kohdunkaulasyövän ehkäisyn menestyksekäs tarina ei olisi ollut mahdollinen ilman merkittävää kotimaista, korkealuokkaista tutkimusta. Tämä jatkuva tutkimustyö ja sen tulokset ovat olleet esimerkkinä koko maailmassa, jossa Suomea pidetty tämän alueen mallimaana. Nyt tämä asema on vakavasti ja syystä uhattuna. Kohdunkaulasyövän ehkäisyä pidetään monella taholla, myös kuntien ja useiden tiedeyhteisöjen mielestä ”valmiina asiana”, jota ei tarvitse kehittää ja johon ei tarvitse enää panostaa.  Tulkinta ei voisi olla virheellisempi. Tutkimusaktiviteetin ja –laadun pitää entisestään voimistua ja yleisölle annettavan informaation parantua, jotta voimme tarjota suomalaisille naisille parhaan mahdollisen suojan tappavaa kohdunkaulasyöpää vastaan.