Mari-Kiviharju
Mari Kiviharju
Osastonlääkäri, LL, HUS
Apuraha 3000 euroa

HPV-TUTKIMUS

Ihmisen papilloomaviruksia tunnetaan yli 200 eri tyyppiä. Vain tiettyjen virustyyppien aiheuttamat infektiot pitkittyessään saattavat aiheuttaa kohdunkaulasyöpää esiastemuutosten kautta. Näitä muutoksia seulotaan väestön papa-seulonnoilla.
Esiastemuutoksia diagnosoidaan, hoidetaan ja seurataan kolposkopiayksikössä gynekologian poliklinikalla. Ensikäynnillä kohdunsuu, emätin ja ulkosynnyttimet tutkitaan suurentavan mikroskoopin, kolposkoopin kautta. Tarvittaessa otetaan histologisia näytteitä eli pieniä kudospaloja, jotka patologi tutkii mahdollisen esiastemuutoksen löytymiseksi.

Ensimmäisessä osatyössäni tutkin koepalanotosta aiheutuvaa kipua verrattuna paikallispuudutuksen pistoksen aiheuttamaan kipuun. Satunnaistetun tutkimuksemme päätulos osoitti, että kivun kokemus otettaessa koepalaa ilman paikallispuudutusta oli tilastollisesti merkitsevästi suurempi kuin puudutuspiikistä koettu kipu.

Toisessa osatyössäni tutkin tapaa hoitaa esiastemuutos sähkösilmukalla jo ensimmäisellä kolposkopiakäynnillä. Perinteisesti esiastemuutokset on hoidettu edeltävällä käynnillä otetun koepalan histologisen diagnoosin mukaan. Toisinaan hoito voidaan toteuttaa jo ensikäynnillä ilman edeltävää koepalaa, mikäli tätä käytäntöä varten tarkasti sovitut kriteerit täyttyvät. Hoitoihin liittyy myös komplikaatioita ja ennenaikaisen synnytyksen riskin tiedetään nousevan hoitojen jälkeen. Tämän vuoksi olisi ensiarvoisen tärkeää löytää välttämättä hoitoa tarvitsevat potilaat. Tutkimuksessani vertaan potilasryhmiä, joiden hoito on toteutettu joko ensikäynnillä tai perinteisemmin koepalan vahvistaman diagnoosin jälkeen. Pyrin löytämään potilasryhmän, joka hyötyy ensikäynnillä tehdystä hoidosta sekä kriteerit, jotka mahdollisimman hyvin rajaavat hoidon sitä vaativiin eli keskivahvoihin tai vahvoihin esiastemuutoksiin. Lisäksi tutkin hoitoihin liittyviä komplikaatioita.

Kohdunkaulasyövän lisäksi korkean riskin papilloomavirukset aiheuttavat emättimen ja ulkosynnyttimien syöpiä. Myös nämä kehittyvät usein esiastemuutosten kautta. Tutkimusryhmässämme olemme tutkineet myös emättimen esiastemuutosten hoitoa sekä seurannalla, perinteisimmin käytetyllä laserhoidolla sekä paikallista immuunivastetta muokkaavalla viruslääkkeellä imikimodilla. Lähitulevaisuudessa saamme tulokset tästä satunnaistetusta tutkimuksesta ja niiden pohjalta on hyvä muokata hoitokäytäntöä tulevaisuudessa.

Olen nelikymppinen kolmen kouluikäisen lapsen äiti sekä HUS Naistensairaalan osastonlääkäri. Työskentelen pääasiassa naistentautien poliklinikalla polikliinisten toimenpiteiden parissa. Tutkimustyöni aiheet ovatkin kummunneet päivittäisestä käytännön työstä ja sen parissa nousseista kysymyksistä. Vapaa-aikanani lenkkeilen mielelläni ja musisoin kotona laulaen ja soittaen. Nautin kovasti lahjakkaiden ihmisten seuraamisesta niin töissä kuin kulttuurinäyttämöilläkin. Luonto, erityisesti äitini synnynseudulla Lapissa, on minulle tärkeä.