Munasarjakasvaimien preoperatiivinen diagnostiikka

Väitöskirjatutkimuksessa tutkitaan uusia leikkausta edeltäviä munasarjakasvaimien diagnosointimenetelmiä. Koska edelleen valtaosa munasarjasyövistä todetaan levinneessä vaiheessa ja toisaalta varhaisvaiheen syövän hoidon ennuste on hyvä, olisi tärkeää löytää uusia ja luotettavia keinoja diagnoosin varhentamiseen ja varmistamiseen.

Ensimmäisessä osatyössä tutkimme ja vertasimme erilaisia ultraääneen perustuvia luokittelumenetelmiä sekä kolmiulotteisen ultraäänitutkimuksen hyötyä leikkausta edeltävässä munasarjakasvaimien arvioinnissa.

Toisessa osatyössä mitattiin munasarjasyöpäpotilaiden virtsanäytteiden polyamiinipitoisuuksia ja verrattiin niitä terveiden naisten näytteisiin. Polyamiinit ovat elimistön orgaanisia yhdisteitä, jotka ovat välttämättömiä solun normaalitoiminnalle ja kasvulle, ja lähes kaikki solut voivat tuottaa niitä. Lisääntynyt polyamiinituotanto liittyy solujen aktiiviseen lisääntymiseen ja mm. syövän syntyyn. Munasarjasyöpäpotilaiden virtsasta löydettiin tiettyjen polyamiinien (erityisesti diasetyylispermiinin) kohonneita pitoisuuksia, joita on julkaistu aiemmin useiden muiden syöpien osalta. Näiden samojen virtsanäytteiden sisältämiä orgaanisten yhdisteiden muodostamia hajuspektrejä analysoitiin kehittyneemmällä elektronisen nenän variaatiolla, ionimobiliteettispektrometrialla. Tutkimuksissa on osoitettu, että eri syövät voivat tuottaa syöpäspesifisiä molekyylejä ja haihtuvia orgaanisia yhdisteitä, jotka vapautuvat mm. virtsaan, ja voivat muodostaa syövälle ominaisen hajun. Aiemmin tällä tekniikalla on erotettu kolorektaali- ja haimasyöpäpotilaiden virtsanäytteet terveiden ihmisten näytteistä.

Munasarjasyöpäpotilailla on todetturasva-aineenvaihdunnan muutoksia vasteena mm. lisääntyneeseen solujen kasvuun ja energian tarpeeseen. Näitä muutoksia on tutkittu mm. syöpäpotilaiden verinäytteistä tavoitteena löytää sopivia kasvainmerkkiaineita. Selvitimme, ovatko aiemmin aggressiiviseen korkeaan pahanlaatuisuusasteen seroosiin munasarjasyöpään liitetyt rasva-aineenvaihdunnan muutokset todettavissa isommassa tutkimuspopulaatiossa sekä myös hyvin erilaistuneessa ja varhaisvaiheen munasarjasyövässä ja muissa munasarjasyövän eri kudostyypeissä.