Ihmisen papilloomavirusinfektio on yksi yleisimmistä seksivälitteisesti tarttuvista taudeista. On arvioitu, että jopa yli 80 % seksuaalisesti aktiivisista ihmisistä saa HPV-infektion elämänsä aikana. Viime aikoina on kuitenkin tunnistettu myös ei-seksivälitteisiä HPV:n tartuntareittejä, kuten perheen sisäinen, vanhemmasta lapseen tapahtuva tartunta, mutta näistä tiedetään vielä hyvin vähän. Erilaisia ihmisen papilloomaviruksen (human papillomavirus, HPV) tyyppejä tunnetaan yli 200. Kroonisella eli...

Ponnistusvirtsankarkailu on yleinen vaiva, joka voi merkittävästi huonontaa naisen elämänlaatua ja aiheuttaa häpeää sosiaalisissa tilanteissa. Tutkimuksemme myötä potilaat saavat lisää tietoa eri hoitomuodoista ja voivat hyödyt ja riskit tietäessään itse tehdä päätöksen toivomastaan hoidosta. Ponnistusvirtsankarkailulla tarkoitetaan virtsankarkailua, jota esiintyy fyysisen rasituksen, ponnistuksen, yskäisyn tai aivastuksen yhteydessä. Sille altistavat erityisesti raskaudet ja synnytykset ja ylipaino. Jos ponnistusvirtsankarkailun...

Raskausajan anemia on yleinen raskausajan komplikaatio, josta arvioidaan kärsivän maailmanlaajuisesti lähes 40 % raskaana olevista. Tutkimuksemme tavoitteena on mahdollistaa raskausajan raudanpuuteanemian tarkoituksenmukainen ja oikea-aikainen hoito sekä ehkäistä äidin ja vastasyntyneen komplikaatioita. Raskausajan anemian diagnoosi asetetaan, kun hemoglobiinin määrä veressä on alle 110 g/l. Raudanpuute on raskausajan anemian yleisin aiheuttaja. Sen ajatellaan selittävän vähintään puolet anemiatapauksista. Raskausajan...